Brandskydd

Brandskydd är ofta något som känns obekvämt då fokus ligger på att den ordinarie verksamheten skall fungera.

Oavsett om det handlar om byggnadstekniska frågor i ett nybyggnadsprojekt eller befintligt fastighetsbestånd, brandskyddsutbildning till personal, systematiskt brandskyddsarbete eller riskhantering står Säkerhetspartner till tjänst.