Brandskyddsprojektering

PEAB – Polishuset,
Kiruna

Säkerhetspartner har tillsammans med PEAB som huvudentreprenör detaljprojekterat LKAB:s nybyggnation i Kv.94 i Kiruna, som kommer innefatta Polismyndighetens lokaler. Slutbeställare är LKAB tillsammans med hyresvärden Samhällsbyggnadsbolaget.

Kvarteret utförs i omkring 10 600 m2, där lokalerna bland annat omfattar kontorsytor, reception samt garage. Säkerhetspartner har i samarbete med PEAB, Polisen, LKAB och Samhällsbyggnadsbolaget arbetat fram ett effektivt brandskydd utifrån förenklad och analytisk dimensionering. En nära dialog har skett med dessa representanter för att uppfylla den skyddsnivån som grundar sig i regelverk så som Boverkets byggregler (BBR), Polisens egna brandskyddsregler samt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Bild: STARK Arkitekter

 


Polishuset innefattar: 10 600 m2 kontor, reception och garage

Uppdragstid: Påbörjat 2020, beräknas vara klart 2023.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial