• AFFÄRSENHET

    Ledningssystem.

  • AFFÄRSENHET

    Ledningssystem.

  • AFFÄRSENHET

    Ledningssystem.

Att arbeta systematiskt med brandskyddet ska vara enkelt!
Låt oss hjälpa dig skapa struktur och tydlighet för en smidigare och mer effektiv hantering av brandskyddsarbetet!

BYGGNAD/ANLÄGGNING
Har ni koll på byggnadens brandskydd, vilken status brandskyddet har och vilka brister som är rimliga att åtgärda för att uppfylla skäligt brandskydd? Vet ni att det är lagkrav på dokumentation av brandskyddet? Vet du vilka egenkontroller som är aktuella för byggnaden och när de ska kontrolleras?

VERKSAMHET/PRODUKTION
Har ni koll på om ni reglerar ansvarsfördelningen avseende brandskydd i era hyresavtal? Vet er verksamhet hur de ska agera vid händelse av nödläge? Har er verksamhet rätt utbildning för det brandskyddsområde de ansvarar för, eller kan produktionen bli lidande pga. bristande kompetens?

ORGANISATION
Saknar ni en tydlig gränsdragning i ansvarsfördelningen i er brandskyddsorganisation? Är den övergripande strategiska brandskyddsstrategin sårbar då viktig kompetens endast finns hos en person? Känner ni er osäkra vid hantering av den operativa brandskyddstrategin?

”Vi hjälper er att få koll på brandskyddet som helhet!”

Få kontroll på brandskyddet genom struktur och tydlighet!

Skapa struktur genom att systematiskt arbeta med enhetlig reglering av brandskyddet som genomsyrar hela organisationen. Genom en proaktiv och tydlig arbetsprocess hanterar ni det strategiska brandskyddet i styrande handlingar och den operativa delen genom rutiner som är förankrade i verksamheten. Att investera i helhetsövergripande åtgärder och agera som en robust front leder till kostnadsbesparingar, då ni slutar släcka återkommande bränder. Ni stärker verksamhetens kompetens genom utbildning, vägledning genom riktlinjer och skapar förutsättningar för att kunna bemöta myndighetskraven. Hantera brandskyddet som en helhet, begränsa det inte till en dammig SBA-pärm!

KARTLÄGGNING BYGGNAD

Vi inventerar er fastighet och utreder bristerna i ert brandskydd, så att ni får en överblick av rådande status. Utifrån aktuella byggnadstekniska förutsättningar tar vi fram konkreta åtgärdsförslag, som ni kan åtgärda efterhand för att nå ett skäligt brandskydd. För att enkelt kunna förvalta brandskyddet, så tar vi även fram underlag som är anpassade för både er verksamhet och för drift- och underhållsarbetet. Ha koll på ert brandskydd, så ligger ni steget före räddningstjänstens tillsyner!

FÖRELÄGGANDEHANTERING

Att hantera föreläggande från räddningstjänsten kan vara ett stressande moment för er som fastighetsägare. Vi hjälper er att se över rimligheten i deras krav, att överklaga deras utlåtande eller att upprätta ett skäligt åtgärdspaket med kostnadseffektiva lösningar som är anpassade efter rådande byggnadstekniska förutsättningar. Detta för att brandskyddet enkelt ska kunna förvaltas vidare under hela byggnadens livstid!

 

KONCEPT BRANDSKYDD

Vi hjälper er skapa struktur och tydlighet i hantering av brandskyddet inom hela organisationen. Vi vägleder er mot ett enhetligt strategiskt brandskydd och stöttar er i de operativa brandskyddsfrågorna ute hos verksamheten. Utifrån era behov och förutsättningar, skapar vi en systematisk arbetsprocess som är förankrat inom samtliga led, så att ni utifrån ert ansvarsområde kan känna er trygga i att ni har koll på brandskyddet!

Exempel på leveranser och produkter.

» SBA underlag
» Förvaltningshandlingar
» Brandskyddsorganisation
» Utbildningar

 

» Tekniska anvisningar
» Utredning myndighetstillsyn
» Utrymningsrutiner
» Riktlinjer

» Brandskyddspolicy
» Underlag egenkontroller
» Avställning brandteknisk funktion
» Utrymningsplaner

» Drift- och Underhållsinstruktioner
» Gränsdragningslistor
»
Ansvarsbeskrivning

Ta nästa steg –  få koll på ert brandskydd!

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan lösa dina utmaningar.

 

Läs mer om våra förvaltningstjänster >
För dig som hyresgäst >
Vanliga frågor >

 

OLA ÅGREN,
Affärsenhetsansvarig Ledningssystem

+46 70 253 60 35
ola.agren@sakerhetspartner.se

Referensprojekt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial