VAD VI GÖR

Brandskydd på rätt
nivå till rätt kostnad.

Projektering

Utformningen av brandskyddet i en byggnad påverkar alla skeden i projekteringen och alla inblandade discipliner. Ju tidigare vi kommer in i projekteringen desto större möjligheter har vi att ge övriga projektörer de bästa förutsättningarna och anpassa den brandtekniska lösningen till byggherrens och verksamhetens krav och behov.

Inte minst handlar det om att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna som både uppfyller lagkraven och dina eller din kunds behov, krav och förväntningar. Vi kan hjälpa er med brandskyddet i både ombyggnation och nybyggnation.

Våra projekteringstjänster

Förvaltning

Det grundläggande syftet med brandskyddsarbete är att skapa en trygg arbetsmiljö för personalen och för att säkerställa en robust verksamhet och produktion. Brandskyddsarbete är i övrigt något som krävs enligt lag där det anges att man ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete där alla ska känna till sin funktion och sitt ansvar.

Vi kan upprätta lättillgänglig och förvaltningsorienterad brandskyddsinformation i vårt molnbaserade ledningssystem och ge er de bästa förutsättningarna att bedriva ett riktigt bra förebyggande brandskydd, som är både enkelt, lättarbetat och optimerat för verksamheten.

Våra förvaltningstjänster

Digitala verktyg

Det finns stora utmaningar när det gäller att upprätthålla och säkerställa ett fullgott brandskydd. Med rätt verktyg har ni bättre förutsättningar att uppfylla lagstiftarens andemening i LSO, som föreskriver ett kontinuerligt och alltid fungerande brandskydd.

Våra digitala verktyg och metoder utvecklas oavbrutet för att stötta både i projekteringsskedet och i det dagliga brandskyddsarbetet i förvaltningen idag och i framtiden. Kostnadseffektivitet och tidsbesparing är vårt mantra.

Våra uppdragsgivare som nyttjar verktygen kan verifiera detta.

Våra digitala verktyg

När kan vi
hjälpa till?

Här har vi samlat svar på vanliga
situationer du kan stå inför.

Svar på vanliga frågor

Kontakta oss så hjälper vi dig med allt inom brandskydd.

Våra kontor

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial