Förvaltning

Släckvattenutredning

Vi stöttar dig genom processen av en släckvattenutredning

Hanterar din verksamhet brandfarlig vara, hälso- eller miljöfarliga kemikalier? Eller har er verksamhet stora mängder brännbart eller lättantändligt material? Kanske bedriver ni verksamhet med större mängder farligt avfall?

Vad innebär det & vad ska man göra?

Ja, det finns en mängd olika verksamheter som vid en brand kan innebära att stora mängder vatten kommer påföras i släckningsarbetet. Det innebär således att stora mängder kontaminerat vatten som är skadligt för miljön kommer att bildas.

En släckvattenutredning syftar till att utreda troliga brandscenarion, mängden kontaminerat släckvatten som kan uppstå och föreslå åtgärder för omhändertagande av kontaminerat släckvatten.

Vi på Säkerhetspartner hjälper er att upprätta en släckvattenutredning.
Ta kontakt med Joakim Bergman för mer information.

>> Vi kan hjälpa er med allt inom brandskydd 

Joakim Bergman,

Affärsenhetsansvarig Risk- och Insatsplanering,
Brandingenjör

+46 70 694 77 74
joakim.bergman@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial