Få koll på ditt
brandskydd!

ENKEL EGENKONTROLL

OM OLYCKAN inträffar, då ska ingen omkomma eller skadas.
– Med koll på ditt brandskydd minskar
omfattningen på olyckan.

TILLSYN
Klarar ni en tillsyn av räddningstjänsten eller annan myndighet?

FÖRSÄKRING
Har ni rätt skydd och vad säger ert försäkringsbolag?

TRYGGAD PRODUKTION
Hur stor blir påverkan av en brand i er produktion?

”Riktigt, säkert och tillgängligt!”

En bild säger mer än 1000 ord!

> Gör egenkontroll på ritning direkt i molnet.

> Uppfyll lagkrav för SBA.

VERKSAMHET

Med hjälp av BIMctrl – vår app för egenkontroll – kan ni känna er trygga med att ni vet VILKA och HUR många installationer ni har, VART dessa finns, VEM som gör kontrollerna, NÄR de ska göras (eller när de genomförts), BRISTER som har upptäckts, samt få ut kontrollrapporter.

BIMctrl ger er kontroll & trygghet i att ni vet hur brandskyddet ser ut i er verksamhet.

GENOMFÖRANDE

BIMctrl är en app, som är lätt och enkel att hantera, med färdiga symboler, där varje installation kontrolleras utifrån egenskaper. Rapportera avvikelser, ha möjlighet till att fotografera och lägga till noteringar, samt rapportera ändringar på ritningsunderlag.

BIMctrl gör det enkelt & roligt att genomföra brandskyddskontroller.

PLANERING

Med BIMctrl kan ni få ut kontrollrapporter, se vilka avvikelser som finns, få ut data över antalet installationer (exempelvis antal pulversläckare), vara proaktiva utifrån inkomna avvikelser (exempelvis rökluckor som börjat krångla) och börja planera för framtida inköp.

BIMctrl ger er överblick & planeringsmöjlighet för era fastigheter.

 

 

 

Vi har en smidig lösning så att du får koll på ditt brandskydd. Enkelt, strukturerat och levande över tid – som kommer göra att ni inte behöver börja om från noll någonsin igen. Säkerhetspartner stöttar er längs hela vägen för att skapa långsiktig trygghet för er verksamhet.

 

1 – Alltid uppdaterat och tillförlitligt underlag

2 – Koll på genomförda och kommande egenkontroller

3 – Alltid redo för tillsyn av myndighet

BIMctrl - vår app för egenkontroll

 

»

 

»

BIMctrl är en app som du enkelt laddar ner på din Ipad. Tillsammans ser vi över ert fastighetsbestånd och hur ni vill att det ska läggas upp i systemet – helt enligt era önskemål. Därefter går vi igenom vilka ansvarsroller ni har, vad de ska se samt vilka kontrollpunkter varje ansvarsroll ska ha.

När ni fått in era ritningar med era installationer, så kan ni direkt komma igång med ett strukturerat, enkelt och smidigt egenkontrollsarbete – direkt på ert ritningsunderlag.

.

Ett tydligt, enkelt och roligt sätt att rapportera och ett väldigt bra system för att få koll på ert brandskydd.

Nyfiken på att veta mer?
Kontakta Nils enligt kontaktuppgifter nedan.

 

Läs mer om våra projekteringstjänster >
Vanliga frågor >


Våra digitala produkter.

» App för egenkontroll – BIMctrl
» Digital brandskyddsutbildning – MetisEdu
» Informationsdatabas för brandskydd, för Fastighetsägare & Hyresgäst – MetisWeb

 

 

NILS CARLSSON,
Affärsenhetsansvarig Digitala Tjänster,
Produktägare BIMctrl

+46 70 694 70 11
nils.carlsson@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial