Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med besök därpå eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Hantering av besökarinformation

Du kan besöka vår webbplats utan att uppge någon personlig information. Vi noterar bara data som ej är personligt relaterad såsom IP-adress, refererande sida etc. i statistiksyfte. Denna information används endast för att förbättra vårt utbud och vi kan inte koppla denna information direkt till dig. Personliga data lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter.

Genom din registrering på kontaktformuläret samtycker du till att Säkerhetspartner Norden AB lagrar och använder uppgifter om de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras internt och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Du har givetvis möjlighet att när som helst kontakta oss för att se de personuppgifter vi registerför om dig. Informationen lagras bara så länge den måste enligt gällande lagar, om inte du godkänt fortsatt användning av informationen.

Vidarebefordran av personlig information

Personlig information som lämnas på vår webbplats vidarebefordras aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Datasäkerhet

Vi skyddar vår webbsida och andra system med hjälp av tekniska och organisatoriska arrangemang mot förlust, skada, åtkomst, ändringar eller spridning av din data av icke auktoriserade personer.

Cookies

Vi använder oss av egna samt även tredjepartscookies för statistiska ändamål på webbplatsen. Användningen av “cookies” är ett allmänt etablerat sätt att förbättra användarvänligheten på internet.

Du har full rätt att, utan kostnad, få all information om den personliga data vi lagrar som berör dig. Du har också rätt att begära ändringar i, blockera eller stryka denna data.

Kontakt

Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, göra ändringar i, blockera eller stryka personlig information kan du kontakta vår konsultchef.

Säkerhetspartner Norden AB (Org.nummer: 556419–4057), Professorsvägen 7, 977 51 Luleå, ann-catrin.sandstrom@sakerhetspartner.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi har en utvald data-ansvarig.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial