Smarta lösningar – så hänger allt ihop

Genom digitalisering så sänker vi både projekterings och byggkostnader. Säkerhetspartner föreslår alltid att vi jobbar med brandskyddsbeskrivningen i den egna digitala plattformen. Här aggregeras nämligen hela företagets kunskap och tillgängliggörs för beställaren. Genom att digitalisera processen för framförallt förenklad dimensionering frigörs resurser för att hitta kostnadseffektiva lösningar utanför ramarna.

 


Nyckelfaktor – Kunskapsorganisation

Säkerhetspartner jobbar med relativt stora projektgrupper för att samla kompetens i projekten. Vår kunskapsorganisation utgör här en nyckelfaktor. Genom att specialisera sig på olika delar av brandskyddet byggs snabbt en unik kompetens upp. Denna kompetens kommer sedan projekten tillgodo på två olika sätt – antingen genom direkt engagemang av nyckelkompetens i delar av projekten eller via kunskapsåterföring in i den digitala plattformen.

Som ett resultat av denna kunskap kan vi nu i alla projekt automatiskt matcha tidigare gjorda analyser för att optimera skyddslösningarna och besparingsmöjlighet kan identifieras. Inte minst kan konsulten fokusera på att lösa nya problem, inte gamla.

Tillsammans med våra verktyg för förvaltning av byggnadens brandskydd får beställaren en helt digital övergång till projektets förvaltningsskede. Vi kan erbjuda system för egenkontroll vilket möjliggör att ritningarna kan hållas uppdaterade och korrekta. Vi erbjuder också en plattform för digitala förvaltningsdokumentationer vilken motsvarar kraven vid till exempel tillsyn från räddningstjänsten på att upprätthålla sin brandskyddsinformation.

 


 

”Vi erbjuder trygga, smarta och kostnadseffektiva lösningar.”

Är du en byggherre som önskar kostnadseffektivitet och långsiktighet?
Eller är du en entreprenör eller fastighetsutvecklare och vill ha besparingsförslag på förfrågningsunderlag? – hör av dig till Samuel Larsson.
Är du konsult och för bra för att rensa Word-mallar? – hör av dig till Ann-Catrin Sandström.

 

Läs gärna om våra tjänster >

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial