VERKSAMHETSOMRÅDE

Industri.

En trygg och säker arbetsplats skapar produktivitet

Bra stödfunktioner för brandskydd är en nyckelfaktor för att skapa en trygg och säker arbetsplats där man vill fokusera på kärnverksamheten och prestera väl. Vi kan bidra med rätt kompetens för att säkerställa att ni har exakt rätt nivå på brandskyddet oavsett om det gäller projektering, förvaltning  eller risk och insatsplanering.

Industriföretag har sin speciella utmaning då man måste hitta ett upplägg för brandskyddet för både byggnaden och verksamheten. Vårt angreppssätt är att skapa synergier och hitta ett effektivt samspel mellan produktions- och personskydd.

Hantering av explosiv och brandfarlig vara

Om ni bedriver industri där ni hanterar explosiv och/eller brandfarlig vara tar vi självfallet med det i vår analys för verksamheten. Regelverket kring explosiv och brandfarlig kan många gånger vara utmanande att applicera på den egna verksamheten. Oberoende av omfattningen av er hantering har vi möjlighet att assistera er att få en god säkerhetsnivå som uppfyller kravnivån för just er verksamhet och hantering.

Vill du läsa mer? Följ länken till vår FAQ.

Försäkringsbolag som ställer krav >
Nivå på brandskydd >
Drift och underhåll >

 

Kartläggning och analys

Genom att kartlägga byggnad, verksamhet, organisation och befintliga processer kan vi utforma ett kostnadseffektivt brandskydd som är väl anpassat till förutsättningarna. I den befintliga organisationen identifierar vi vilka som berörs av det Systematiska Brandskyddsarbetet och hur ansvaret ska fördelas på respektive roll. Vi skapar också en plan för implementation, som är direkt anpassad till organisationen och existerande processer i företaget.

Implementation

Efter kartläggning och analys är vi väl rustade för Implementation av systematiken, som alltid anpassas efter rådande förhållanden. I normalfallet uppdateras ledningssystemet och en utbildningsplan och tekniska anvisningar upprättas. Vi skapar också underlag för organisationens egenkontroll.

Uppföljning

För att säkra kontinuiteten i brandskyddsarbetet har vi en väl utarbetad återkopplingsprocess där vi följer upp och utvärderar arbetet för att skapa trygghet över tid så att ni kan fokusera på kärnverksamheten.

 

Tillbaka till våra tjänster >

Kontakta oss så hjälper vi dig med allt inom brandskydd.

Kontaktuppgifter

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial