Förvaltningsprojekt

Industri & Energibolag –
SBA ledningssystem

Säkerhetspartner utgör stödjande funktion vid implementering av ledningssystem för systematiskt brandskyddsarbete.
Arbetet har bland annat innefattat framtagande av riktlinjer för SBA, instruktion för en övergripande brandskyddsteknisk strategi,
planering och genomförande av insatsövning, utarbetande av underlag för egenkontroll och genomförande av utbildningar inom
brandskyddsområdet.

Säkerhetspartner har vidare gått igenom flertalet anläggningar för att kartlägga, dokumentera och uppdatera underlagen
för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Säkerhetspartner utför löpande konsekvens- och åtgärdsutredningar för det
brandtekniska skyddet samt bistår med brandteknisk kompetens i samband med förnyelseprojekt och projektering av
beslutade skyddshöjande åtgärder.

 


Kontaktperson: Jonas Johansson.

Uppdragstid: Löpande arbete pågår med flertal kunder.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial