VAD VI GÖR

Våra digitala verktyg.

På väg mot Digital Transformation?

 

Genom innovativa tankesätt har vi alltid siktat på att hitta smartare lösningar för våra uppdragsgivare men även för oss själva. Som ett led i detta har vi utvecklat en rad olika digitala verktyg som tillsammans gör det möjligt för våra uppdragsgivare att genomföra och verkligen dra nytta av dessa smarta lösningar.

”Digital transformation handlar inte nödvändigtvis om digital teknik, utan om att tekniken, som är digital, möjliggör att människor kan lösa sina traditionella problem och att de föredrar en digital lösning gentemot hur man arbetat sedan tidigare”.

Digital utbildning.

Brandskyddsutbildning på dina villkor

Med många ögon och öron ute i verksamheten skapar ni de bästa förutsättningarna för att bedriva både ett förebyggande brandskyddsarbete och hur man agerar vid brand.

Genom att öka den kollektiva kunskapsnivån kan hela organisationen bidra och tillsammans skapa en tryggare och säkrare arbetsplats.

Det kan vara en logistisk utmaning att genomföra gemensamma brandskyddsutbildningar med hela personalen. Med vår smarta utbildningslösning, som är öppen dygnet runt, kan ni öka kunskapsnivån kostnadseffektivt och enkelt följa upp och verifiera att alla har rätt kunskap.

Givetvis kan den grundläggande brandskyddsutbildningen anpassas till era speciella förhållanden och verksamhetstyper.

Kontakta Thomas Berggren,
Systemägare till MetisEdu på 070 694 77 01, eller
mejla till thomas.berggren@sakerhetspartner.se

 

 

MetisWeb.

Fastighetsägarens/Hyresgästens anvisning och informationsdatabas för brandskydd.

MetisWeb är en databas med brandskyddsinformation. Ett flertal landsting, kommuner, större industrier och verksamheter använder sig av MetisWeb där anvisningen anpassats för deras förutsättningar kring byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd. Många av våra uppdragsgivare menar att detta sätt att framställa brandskyddskrav och brandskyddsinformation har förenklat deras vardag.

Uppbyggnaden och tanken kring anvisningen är bland annat att säkerställa att kraven i ”LSO” Lag om Skydd mot Olyckor med tillhörande allmänna råd gällande ”SBA” Systematiskt Brandskyddsarbete efterlevs och kan uppvisas vid en tillsyn från berörd räddningstjänst. Informationsdatabasen innehåller även anvisningar till externa konsulter, hur fastighetsägaren önskar sina brandtekniska lösningar, allt för ett kostnadseffektivt fortsatt fastighetsunderhåll.

Anvisningarna i MetisWeb uppdateras kontinuerligt med hänsyn till förändrad lagstiftning och organisationens egna krav och önskemål.

Läs mer om MetisWeb.

BIMctrl.

 

 

 

Intelligenta ritningar med hög tillgänglighet för brandskydd och andra installationer

Med BIMctrl får du tillgång till alla brandritningar och kontrollunderlag direkt i en läsplatta. Det är en användarvänlig plattform som kan användas av många roller i förvaltningsarbetet för att skapa tillgänglighet till brandteknisk information och ritningar gällande byggnadens brandskydd. Applikationen ger dessutom möjlighet att uppdatera objektdata och direkt skapa revideringsunderlag vid okulärbesiktningar i byggnaden. Gränssnittet är rollbaserat där aktuell behörighet ger åtkomst till relevant funktionalitet och välriktad visualisering.

För att säkerställa struktur och kvalitet på ritningarna används tilläggsmodulen MetisCAD när brandskyddsritningarna upprättas. Verktyget används för att upprätta SBA anpassade brandskyddsritningar för fastighetsägare och verksamheter, insatsplaner, utrymningsplaner samt orienterings- och serviceritningar för brandlarm. MetisCAD fungerar som en applikation i AutoCAD och kan samexistera med era befintliga applikationer.

Många uppdragsgivare som idag använder BIMctrl har också varit innovativa och hittat andra användningsområden, som t.ex. underlag för externa jourteam (vaktbolag) där man skapar en vy som bara visar t.ex. huvudavstängningskranar för vatten i händelse av vattenskada. Andra nyttjar BIMctrl för att genomföra besiktningar. All funktionalitet ingår i BIMctrl’s basfunktioner.

Läs mer om BIMctrl.

Digital transformation.

Ta nästa steg efter digitalisering

Förvaltningsprocessen innefattar en rad moment med mer eller mindre komplexa delar med många inblandade roller och befattningar. Det handlar bland annat om förebyggande underhåll, serviceåtgärder och felavhjälpning. De flesta momenten innebär behov av snabb tillgång till ritningar och annan dokumentation.

Många fastighetsägare har stor spännvidd på sitt ritnings- och CADmodell-underlag, vilket utgör en starkt begränsande faktor för att nå rationell och kostnadseffektiv förvaltning, drift och underhåll.

Säkerhetspartner har utvecklat en metodik för att skapa ordning och reda både när det gäller ritningar, modeller och Drift & Underhållsdokumentation. Vi kallar det ”Digital transformation – på riktigt”.

Vårt upplägg innebär att vi tillsammans likriktar och strukturerar ert ritningsunderlag och bestyckar det med objektinformation för alla komponenter och system med anknytning till brandskydd. Resultatet blir BIM-modeller som härbärgerar korrekt geometriska ritningar kompletterade med gällande brandskydds-komponenter tillgängliga via BIMctrl.

Kontakta oss så hjälper vi dig med allt inom brandskydd.

Våra kontor

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial