Tillstånd brandfarlig vara

Region Västmanland –
Västmanlands sjukhus Västerås

Säkerhetspartner har hjälpt Region Västmanland att ta fram underlag för tillståndsansökan för brandfarlig vara inom sjukhusområdet i Västerås. Uppdraget innefattade att ta fram riskutredning och explosionsskyddsdokumentation för hanteringen inom sjukhusområdet samt vara stöd i övriga frågor kopplat till tillståndsansökan.

Som ett led i att skapa förutsättningar att förvalta dokumentationen levererades konceptet ”Hanteringsplatser” till regionen där riskutredning och explosionsskyddsdokument slogs samman till ett dokument. Kravställningar blev då sammanställda för respektive typhanteringsplats och utgjorde underlag för egenkontroll i förvaltningsskedet.

Efter att tillståndet lämnades in fick Säkerhetspartner fortsatt förtroende att med hjälp av vårt digitala verktyg BIMctrl inventera och kontrollera status på samtliga hanteringsplatser inom Västerås sjukhus som identifierats i riskutredningen.


Uppdragstid: 2020 – 2022.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial