AFFÄRSENHET

Brandfarlig verksamhet
och Kemikaliesäkerhet

Det ska vara lätt att göra rätt!

Vårt sätt att arbeta med riskhantering bygger på grundprincipen att vi levererar lösningar som är effektiva, förvaltningsbara och verksamhetsanpassade. Det ska vara lätt att göra rätt för våra kunder! Vi hittar lösningar som är optimerade utifrån de önskemål som kunden har oavsett om det handlar om egna kravställningar och ambitioner eller att säkerställa lagefterlevnad för hanteringen. Detta gör vi utan att tumma på säkerheten och tryggheten! Genom vår erfarenhet, kompetens och struktur kan vi hjälpa er att hantera de risker som förekommer inom er verksamhet, oavsett om det är hantering av enstaka gasflaska eller stor industripark. Vi erbjuder tjänster inom områden som berör brandfarlig och explosiv verksamhet samt hantering av risker kopplade till kemikaliehantering.

Vi har jobbat med brandfarlig och explosiv verksamhet i många år och breddar nu produktutbudet med kemikaliesäkerhet för att hjälpa våra kunder utifrån ett helhetsperspektiv. Vi anstränger oss lite hårdare för att förstå utmaningarna och möjligheterna i din verksamhet. Genom att skapa en egen affärsenhet med kunden i fokus får vi ännu bättre förutsättningar att hjälpa just er med anpassade lösningar som skapar trygg och säker hantering av exempelvis brandfarlig vara.

 

”Vi levererar lösningar som är effektiva, förvaltningsbara och
verksamhetsanpassade. Det ska vara lätt att göra rätt!”

Vårt produktutbud innefattar hantering av risker kopplat till brandfarlig och explosiv vara, dammexplosioner, batteriladdning, hantering av gasflaskor, trycksatta anordningar, kemiska arbetsmiljörisker och medicinska gaser. Vi hjälper till med allt från fullständig projektledning och hantering av tillståndsärenden till kortare yttrande för en enstaka gasflaska. Inget uppdrag är för stort eller för litet!

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan lösa dina utmaningar.

 

Andra intressanta länkar:

Läs mer om våra projekteringstjänster >
Vanliga frågor >

OSKAR JONSSON,
Affärsenhetsansvarig Brandfarlig verksamhet och Kemikaliesäkerhet,
Brandingenjör, Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 694 01 39
oskar.jonsson@sakerhetspartner.se

Kontakta oss så hjälper vi dig med allt inom brandskydd.

Våra kontor

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial