Projektering

Hur tänker en entreprenör kring brandskydd?

Den frågan ville vi få svar på och därför ställde vi tre frågor till en entreprenör kring just detta ämne.

Vad tänker man som entreprenör kring brand och brandprojektering?
Lösningarna måste vara förankrade i gällande regler men också fungera praktiskt att utföra och drifthålla.

Vilka frågor är viktiga för er?
– Att lösningarna fungerar för alla discipliner på mest kostnadseffektiva sätt för totallösningen.
– Vedertagna lösningar är bra att använda men enkla lösningar utanför det vedertagna uppskattas.
– Att brandprojekteringen innehåller fungerande och tydliga lösningar under byggtiden.

Hur ska en brandprojektör tänka?
Vara lyhörd för det aktuella projektet och inte bara tänka schablon/standard lösningar.

Säkra projekt från start till klart

För många entreprenörer står tid och kostnader i fokus när ett projekt genomförs. Tyvärr glöms ibland planering gällande brandskyddet. Något som kan komma att kosta – om inte alternativen har setts över. Vilka brandskyddslösningar skulle skapa de bästa förutsättningarna för ert projekt, både tids- och kostnadsmässigt?

Vi på Säkerhetspartner är här för att hjälpa er navigera genom dessa frågor och hitta den optimala lösningen för ert projekt. Genom att tidigt planera för ett effektivt brandskydd, både under byggtid och när projektet ska stå klart, undviker ni överraskningar och bakslag. Säkerheten är aldrig något att kompromissa på – låt oss på Säkerhetspartner, med vår breda erfarenhet av arbete mot entreprenörs sidan, vara er trygga guide till de bästa lösningarna.

Kreativa och effektiva brandskyddslösningar

Vårt mål är att alltid hitta de kreativa och bästa lösningarna för våra kunder och deras projekt. Ett exempel på detta är vårt pågående samarbete med PEAB och Skellefteå kommun i byggnationen av ACE, Arctic Center of Energy Technology, på Campus i Skellefteå. Ett projekt som strävar efter att bli ett världsledande kompetenscenter för elektrifiering och smart industriell produktion.

Säkerhetspartner har från början varit delaktiga och använt vår sakkunskap för att hitta kostnadseffektiva, verksamhetsanpassade och förvaltningsbara lösningar. Vi arbetar med analytisk dimensionering för att ta fram smarta och hållbara lösningar för PEAB och Skellefteå kommun. Projektet startade 2023 och förväntas bli slutfört år 2025.

Skapa säkra projekt med Säkerhetspartner – Brandskydd i fokus

Säkerhetspartner – där kompetens och professionalism skapar långsiktiga kundrelationer. Hos oss är vi övertygade om att säkra lösningar skapas bäst tillsammans, och vi är stolta över att vara er helhetsleverantör av konsulttjänster inom brand och risk. Vi strävar alltid efter att vara bäst i branschen när det gäller kompetens och leverans, samtidigt som vårt arbete genomsyras av värden som kunskap, engagemang och delaktighet.

Planera för säkra och framgångsrika projekt.
Välj Säkerhetspartner som er pålitliga partner i brandskydd och riskhantering.

Kontakta oss idag för mer information och låt oss tillsammans skapa säkra projekt både under projektering och byggtid.

>> Läs mer om affärsenheten Bostadsutvecklare och Entreprenör

Andreas Hägg,

Affärsenhetsansvarig Bostadsutvecklare
och Entreprenör

+46 70 694 70 32
andreas.hagg@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial