VAD VI GÖR

Brandskydd på rätt nivå till rätt kostnad.

 
 
header6.jpg
 

Projektering

Blue.png

Utformningen av brandskyddet i en byggnad påverkar alla skeden i projekteringen och alla inblandade discipliner. Ju tidigare vi kommer in i projekteringen desto större möjligheter har vi att ge övriga projektörer de bästa förutsättningarna och anpassa den brandtekniska lösningen till byggherrens och verksamhetens krav och behov. Inte minst handlar det om att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna som både uppfyller lagkraven och dina eller din kunds behov, krav och förväntningar.


Förvaltning

Maroon.png

Det grundläggande syftet med brandskyddsarbete är att skapa en trygg arbetsmiljö för personalen och för att säkerställa en robust verksamhet och produktion. Brandskyddsarbete är i övrigt något som krävs enligt lag där det anges att man ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete där alla ska känna till sin funktion och sitt ansvar. Vi kan upprätta lättillgänglig och förvaltningsorienterad brandskyddsinformation i vårt molnbaserade ledningssystem och ge er de bästa förutsättningarna att bedriva ett riktigt bra förebyggande brandskydd, som är både enkelt, lättarbetat och optimerat för verksamheten.

Systemstöd

Green.png

Med rätt hjälpmedel kan både projektering och förvaltning genomföras kostnadseffektivt och tidsbesparande. Vi har utvecklat systemverktyg där vår mångåriga erfarenhet finns inbyggd. Vi använder dem internt och de finns tillgängliga för alla kunder som behöver stöd i sitt systematiska brandskyddsarbete. Effektiv förvaltning förutsätter också ordning och reda på ritningar. Vi har metoder och verktyg som gör det lätt att hitta och hålla ritningsmaterialet aktuellt. 

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER BASERAT PÅ FÖLJANDE MÅLGRUPPER:

 
 
 

När kan vi hjälpa till?

Här har vi samlat svar på vanliga situationer du kan stå inför.

 
header2.jpg
 

Kontakta oss så hjälper vi dig med allt inom brandskydd.

Maroon-1.png