• AFFÄRSENHET

    Risk och Insatsplanering.

  • AFFÄRSENHET

    Risk och Insatsplanering.

  • AFFÄRSENHET

    Risk och Insatsplanering.

Prioritera rätt ska vara lätt! Vi hjälper dig att skydda både din personal, miljön och egendom samtidigt som vi framtidssäkrar din verksamhet mot oförutsedda incidenter!

RISKER OCH AVBROTT

Finns det många inneboende potentiella risker i er verksamhet?
Upplevs en osäkerhet kring, och omfattning, av era säkerhetslösningar?
Finns upprättade planer för en stabil och kontinuerlig produktion?
Upplever ni utmaningar med försäkringshanteringen?

INSATS OCH BEREDSKAP

Finns förutsättningar för räddningstjänsten att genomföra en effektiv och säker räddningsinsats mot rådande förutsättningar?
Hur är er interna beredskap om olyckan är framme? Har ni planer för att hantera de potentiella nödsituationer ni kan ställas inför kopplat till liv, miljö och egendom?

 

 

Vi hjälper er att sätta ljus på riskerna i förväg,
så att ni slipper se ljuset de kan skapa!

Arbeta proaktivt och framtidssäkra din verksamhet mot oförutsedda brandincidenter och risker!

Skapa förutsättningar för att internt kunna förebygga och effektivt hantera olika typer av incidenter, samtidigt som er kommunala räddningstjänst säkert och effektivt kan genomföra en räddningsinsats.

Vid komplex eller samhällsviktig verksamhet är det avgörande att aktivt minska potentiella risker för både verksamheten, miljön och samhället i stort, men även för att säkerställa kontinuiteten i produktionen. För att optimera riskhanteringen är det viktigt att etablera säkerhetsprocesser med redundans, även för de latent existerande eller dolda riskerna. Arbeta proaktivt med riskerna, så ökar ni förståelsen inom verksamheten samtidigt som ni skapar en robust säkerhetskultur!

RISKHANTERING

Tillsammans utgår vi från era befintliga arbetssätt i syfte att vidareförädla och utveckla ert arbete med riskhantering till ett helhetsperspektiv som skapar en högre kontinuitet och stabilitet.

INSATSPLANERING

Om olyckan är framme och en brand utbryter kan vi i förväg ge er verksamhet och den kommunala räddningstjänsten bästa möjliga förutsättningar och beslutsstöd för att minimera skadeutfallet.

Exempel på leveranser och produkter.

» Avbrottsanalys
» Kontinuitetsanalys
» Säkerhetsrapport (Seveso)
» Insatskort
» Framkörningskort
» Miljöinsatsplan
» Restvärdesplan
» Beredskapsplan

» Intern plan för räddningsinsats (Seveso)
» Åtgärdsplaner
» Handlingsprogram (Seveso)
» Skyddshöjande utredning
» Utbildning för krisledningsorganisationer
» Insatskort för solcellsinstallationer
» Loss Prevention
» Insatsplan

 

» Händelseanalys
» Riskanalyser:
(Grovriskanalys, HAZOP, Bowtie, Barriäranalys)
» Släckvattenutredning
» Insatsövning
» Försäkringsfrågor kopplat till Brand och Risk!

Ta nästa steg –  få koll på era risker.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan lösa dina utmaningar.

 

Läs mer om våra tjänster >
Vanliga frågor >

 

 

PER-ANDERS OHLSSON,

Affärsområdeschef Förvaltning,
Brandingenjör, Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 695 77 02
per-anders.ohlsson@sakerhetspartner.se

 

Referensprojekt

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial