Förvaltning

Tillsynsföreläggande
från Räddningstjänsten

Tillsynsföreläggande från Räddningstjänsten

– Så stöttar vi dig genom processen

Ett tillsynsföreläggande från räddningstjänsten innebär att vissa brister i brandskyddet har identifierats och måste åtgärdas. Begreppet ”skäligt brandskydd” kan dock vara oprecist och tolkningsbart. Det är här Säkerhetspartner Norden AB kommer in. Vi har expertisen och erfarenheten att hjälpa dig navigera genom denna process.

Vår ansats:

Tydligt arbetssätt:
Vi analyserar räddningstjänstens tillsynsföreläggande noggrant och utvärderar de föreslagna åtgärderna i relation till din specifika verksamhet.

Överklagandeprocessen:
Om nödvändigt, kan vi stödja dig i processen att överklaga tillsynsföreläggandet. Vi hjälper dig att formulera en stark argumentation baserad på en professionell bedömning av vad som utgör ett skäligt brandskydd för just din fastighet eller verksamhet.

Kostnadseffektiva och anpassade lösningar:
Vi ser till helheten och föreslår praktiska, kostnadseffektiva och verksamhetsanpassade lösningar som inte bara uppfyller lagkrav utan också stödjer din verksamhets behov och mål.

Fördelar med att välja Säkerhetspartner:

Expertkunskap: Vårt team av erfarna brandkonsulter erbjuder djupgående kunskap och förståelse för brandskyddslagstiftning och dess praktiska tillämpning.

Anpassad rådgivning: Vi tar hänsyn till din unika situation och skapar lösningar som är både förvaltningsbara och anpassade till din verksamhet.

Fokus på Din kärnverksamhet: Med oss som din partner kan du fortsätta att fokusera på din kärnverksamhet, medan vi hanterar brandskyddsfrågorna.

I slutändan är vårt mål att inte bara säkerställa att din fastighet eller verksamhet uppfyller kraven utan också att stärka din förmåga att hantera brandskyddsfrågor proaktivt. Detta bidrar inte bara till säkerheten utan också till effektiviteten och framgången i din verksamhet.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stötta dig genom processen med ett tillsynsföreläggande och vända det till en fördel för din verksamhet.

 

>> Läs om hur vi hjälpte Malmö stad 

Jonas Johansson,

Affärsenhetsansvarig Ledningssystem,
Brandingenjör, Produktägare Ares,
Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 694 77 09
jonas.johansson@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial