VAD VI GÖR

Systemstöd för att göra rätt.

 
 
Green-1.png
 

På väg mot Digital Transformation?

Genom innovativa tankesätt har vi alltid siktat på att hitta smartare lösningar för våra beställare men även för oss själva. Som ett led i detta har vi utvecklat en rad olika systemstöd som tillsammans gör det möjligt för våra kunder att genomföra och dra verklig nytta av digital transformation.

”Digital transformation handlar inte nödvändigtvis om digital teknik, utan om att tekniken, som är digital, möjliggör att människor kan lösa sina traditionella problem och att de föredrar en digital lösning gentemot hur man arbetat sedan tidigare”.


MetisWeb.

Green.png

Ledningssystem för SBA

MetisWeb är en molnbaserad databas med brandskyddsinformation som hjälper ett flertal landsting, kommuner och större industrier med anpassade riktlinjer för byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd samt brandskydd vid projektering och brandskydd under byggtid.

Riktlinjerna tydliggör organisationens ansvar, egna ambitioner, krav från tillsynsmyndighet, verksamhetens ansvar samt förtydliganden till externa konsulter. Ledningssystemet MetisWeb uppdateras kontinuerligt med hänsyn till förändrad lagstiftning och organisationens egna krav och önskemål. 

 

BIMctrl.

Yellow.png

Intelligenta brandskyddsritningar med hög tillgänglighet

Med BIMctrl får du tillgång till alla brandritningar och kontrollunderlag direkt i en läsplatta. Det är en användarvänlig plattform som kan användas av många roller i förvaltningsarbetet för att skapa tillgänglighet till brandteknisk information och ritningar gällande byggnadens brandskydd. Applikationen ger dessutom möjlighet att uppdatera objektdata och direkt skapa revideringsunderlag vid okulärbesiktningar i byggnaden. Gränssnittet är rollbaserat där aktuell behörighet ger åtkomst till relevant funktionalitet och välriktad visualisering.

För att säkerställa struktur och kvalitet på ritningarna används tilläggsmodulen MetisCAD när brandskyddsritningarna upprättas. Verktyget används för att upprätta SBA anpassade brandskyddsritningar för fastighetsägare och verksamheter, insatsplaner, utrymningsplaner samt orienterings- och serviceritningar för brandlarm. MetisCAD fungerar som en applikation i AutoCAD och kan samexistera med era befintliga applikationer.


Digital transformation.

Maroon.png

Ta nästa steg efter digitalisering

Förvaltningsprocessen innefattar en rad moment med mer eller mindre komplexa delar med många inblandade roller och befattningar. Det handlar bland annat om förebyggande underhåll, serviceåtgärder och felavhjälpning. De flesta momenten innebär behov av snabb tillgång till ritningar och annan dokumentation.

Många fastighetsägare har stor spännvidd på sitt ritnings- och CADmodell-underlag, vilket utgör en starkt begränsande faktor för att nå rationell och kostnadseffektiv förvaltning, drift och underhåll.

Säkerhetspartner har utvecklat en metodik för att skapa ordning och reda både när det gäller ritningar, modeller och DU-dokumentation. Vi kallar det ”Digital transformation – på riktigt”.

Vårt upplägg innebär att vi tillsammans likriktar och strukturerar ert ritningsunderlag och bestyckar det med objektinformation för alla komponenter och system med anknytning till brandskydd. Resultatet blir BIM-modeller som härbärgerar korrekt geometriska ritningar kompletterade med gällande brandskydds-komponenter tillgängliga via BIMctrl

 
 
 
 

Kontakta oss så hjälper vi dig med allt inom brandskydd.

 
Maroon-1.png