PROJEKTERING

Lösning som sänkte kostnader

Säkerhetspartners lösning medför lägre byggkostnad och förbättrad arbetsmiljö under byggtid!

Förfrågan från entreprenör

I vintras kom det en fråga från entreprenören i ett av våra pågående projekt. Vi var mitt processen att skapa bygghandlingar i ett samverkansprojekt.

Projektet består av ett korttidsboende i verksamhetsklass 5B, vilket medför krav på så väl boendesprinkler som brandlarm. I anslutning till respektive boenderum fanns ett schakt som var brandtekniskt avskilt i schaktvägg och därmed varken försett med brandlarm eller sprinkler.

Höga krav på lösning

Lösningen med schaktväggarna visade sig vara mycket kostnadsdrivande i byggskedet, och man ville nu byta lösning och gjuta igen schaktet i bjälklag och låta ytan ingå i samma brandcell som lägenheten.

Detta får följdeffekten att schaktet omfattas av kraven på både sprinkler och brandlarm, varvid frågan ställs till oss på Säkerhetspartner om vi kan hitta en lösning på problemet.

Ovärderlig detaljkunskap

Med den kunskapsorganisation vi har inhouse tog det inte lång tid innan vi kunde konstatera att vi kan verifiera att schakten fortsatt kan undantas från så väl sprinkler som brandlarm. Tack vare detaljkunskap om regelverkens utformning kunde vi därmed sänka byggkostnaderna och förenkla produktionen, samtidigt som vi avsevärt förbättrat arbetsmiljön för installatörerna av de tekniska systemen i huset.

Det känns extra bra när vi får ett stort TACK från våra beställare efter en utförd verifiering, och det är givetvis bara möjligt tack vare alla fantastiska kollegor på Säkerhetspartner!

 

Kontakta oss

Vill ni veta mer? Kontakta mig!

 

Läs mer om vår enhet för Bostadsutvecklare och Entreprenör >>

 

 

 

Mikael Schwan,

Brandingenjör, Marknadsansvarig Sjukhus – Bostadsutvecklare och Entreprenör

+46 70 694 01 09
mikael.schwan@sakerhetspartner.se

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial