Förvaltning –

Ett robust företag
prioriterar brandskyddet

Vi förstår de utmaningar och frågeställningar som VD:ar, fastighetschefer och förvaltare ofta möter när det gäller att skapa en heltäckande strategi för brandskydd. När kan ni tryggt rapportera till er styrelse att brandskyddet hanteras på ett professionellt sätt? Hur säkerställer ni som fastighetschefer att era byggnader har en robust brandskyddslösning? Och när kan förvaltare och driftchefer med säkerhet meddela att brandskyddet fungerar enligt förväntningarna?

 

I en leveransintensiv värld är det lätt att tappa fokus på avgörande faktorer som säkerställer ett företags långsiktiga hållbarhet. Brandskydd är en av dessa kritiska komponenter som säkerställer människors säkerhet, egendom och produktion och därmed utgör en avgörande faktor för företagets kontinuitet.

Vår roll som experter inom området är att erbjuda skräddarsydda och strukturerade lösningar som passar era specifika behov. Genom att implementera och integrera vårt Koncept Brandskydd kan vi hjälpa er på vägen mot en tryggare arbetsmiljö, ökad leveranssäkerhet och lönsamhet.

” När kan ni tryggt rapportera till er styrelse att brandskyddet hanteras på ett professionellt sätt?”

Låt oss tillsammans bygga en framtid där brandsäkerheten inte ses som enbart en försäkring utan som en investering i ert företags robusthet och långsiktiga hållbarhet.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan skapa ett skräddarsytt brandskyddsarbete som passar just ert företags unika behov.

>>  Läs mer om våra förvaltningstjänster

 

Jonas Johansson,

Affärsenhetsansvarig Ledningssystem,
Brandingenjör, Produktägare Ares,
Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 694 77 09
jonas.johansson@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial