Vätgashantering

Swerim – Luleå

Vätgasteknologier kommer att vara avgörande för att klara av omställningen till ett fossilfritt samhälle och då behövs bättre kunskap om hur vätgas påverkar som reduktionsmedel/bränsle i metallurgiska processer samt dess inverkan på metalliska material. För att möta industrins behov av forskning kring vätgas har en anläggning för vätgasproduktion tagits i bruk hos metallforskningsinstitutet Swerim i Luleå. Syftet med anläggningen är att leverera vätgas till institutets pilotanläggningar för metallurgisk utveckling.

Säkerhetspartner har varit behjälplig i specifika frågor gällande förvaring och utformning av delar av vätgassystemet. Då gasen är unik i sin utformning och har mycket speciella egenskaper har arbetet bedrivits nära verksamheten för att finna en säker hantering enligt ”Lag om brandfarliga och explosiva varor”.

Framtagna utredningar har varit en del av det tillstånd som krävs enligt tillståndsmyndigheten för hantering av brandfarlig vara. Utredningarna har bestått i flertalet bedömningar utifrån den specifika hanteringen, flera tekniska system har funnits till hands för att kunna trygga upp en säker hantering av vätgasen.

 

Bild: Försökshall, Swerim


Uppdragstid: 2021 – 2022
Kontaktperson: Marcus Sundberg
Omfattning: 400 kvm

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial