Vätgashantering

H2solo AB – Nykvarns Gård

Säkerhetspartner har i ett nära samarbete med H2solo AB arbetat fram riskutredning och explosionsskyddsdokumentation för en ny anläggning för produktion, lagring och förbrukning av vätgas. Anläggningens syfte är att lagra solenergi under de soliga månaderna för att sedan kunna använda detta under vinterhalvåret. Som energibärare används vätgas som produceras via elektrolys, lagras i cistern och för att sedan förbrukas i en bränslecell som producerar el när behov finns.

Med hänsyn till vätgasens egenskaper har stort fokus lagts på att utforma en säker och pålitlig anläggning. Detta har ställt höga krav på nivån i bedömningar av explosiv atmosfär och skyddshöjande barriärer kopplat till omgivningen.

Samarbetet har resulterat i dokumentation som har skickats in till räddningstjänsten för tillståndsansökan för brandfarlig vara. Både Säkerhetspartner och H2solo AB ser fram emot samarbete för kommande anläggningar.


Uppdragstid: januari – mars 2023
Kontaktperson: Oskar Jonsson

Bild: Vätgaslagring med tillhörande installationer, Fotograf: H2solo AB

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial