Tillstånd brandfarlig vara

Region Örebro län –
Universitetssjukhuset Örebro

Säkerhetspartner har hjälpt Region Örebro län att ta fram underlag för tillståndsansökan för brandfarlig vara inom Universitetssjukhuset Örebro. Uppdraget innefattade att, efter en inventering av hanteringen på sjukhusområdet, ta fram riskutredning och explosionsskyddsdokumentation för hanteringen samt vara stöd i övriga frågor kopplat till tillståndsansökan.

Uppdraget har inneburit ett nära samarbete med regionen för att ta fram underlag som inte bara ska skickas in för tillståndsansökan, utan som också ska kunna användas i förvaltningsskedet i form av dokumentation av avvikelser och förutsättningar att enkelt kunna omvandla riskutredning och explosionsskyddsdokumentation till checklistor för egenkontroll.


Uppdragstid: September 2021 – mars 2022.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial