Brandskyddsprojektering

Tuve Bygg – Bavaria bilhall,
Kista

Bavarias moderna anläggning i Kista, Stockholm, är ett av flera bilhallsprojekt där Säkerhetspartner agerat brandkonsult.
Projektet är ett ombyggnadsprojekt där ett nytt bjälklag möjliggjorde bilförsäljning i två plan. Byggnaden på 10 000 m2 innehåller
förutom försäljning också verkstad, tvätthall, rekond, däckförvaring och kontor.

Säkerhetspartners uppdrag innebar att säkerställa ett bra, verksamhetsanpassat och kostnadseffektivt brandskydd för byggnadens
alla delar. I dialog med kunden hittades flera smarta lösningar för att sänka byggkostnaden utan att tumma på brandskyddet.

 


Bavarias anläggning innefattar: 10 000 m2 försäljning, verkstad, tvätthall, rekond, däckförvaring och kontor

Uppdragstid: 2019 – 2021

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial