Tillstånd brandfarlig vara

SSAB – Luleå

Säkerhetspartner har tillsammans med SSAB, Luleå utrett riskerna med hantering av brännbart damm (även brännbara metaller). Utredningarna mynnade ut i framtagande av explosionsskyddsdokumentation knutet till ställda krav i ATEX-direktivet samt det svenska regelverket, AFS 2003:3 – “Arbete i explosionsfarlig miljö”.

Projekten som har genomförts är allt från laboratoriemiljö, system för centraldammsugare samt större hantering av damm i industriell miljö.


Uppdragstid: 2016 – 2022

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial