Brandskyddsprojektering

Skanska – Fastighetsutveckling
Sankt Görans sjukhus, Stockholm

Projektet omfattar två nya vård- och behandlingsbyggnader (29 200 m2) samt ombyggnad av två befintliga vårdbyggnader (10 000 m2). Projektet arbetar mot miljöbyggnad GULD och omfattar ca 2 500 Mkr. Säkerhetspartner ansvarar för den brandtekniska projekteringen inkl. framtagande av handlingar och brandritningar. Vi har även uppdrag att hantera uppkomna projekt- och produktionsrisker.

Projektet genomförs med pågående verksamhet i anslutande byggnader vilket ställer höga krav på brandskydd under byggtid. Inga vårdplatser får förloras under byggnationen samtidigt som brandsäkerheten måste vara tillfyllest. Byggnaderna kommer att inrymma känsliga vårdverksamheter såsom operation, IVA, förlossning vilket ställer höga krav på anpassning av brandskyddet för att få en fungerande verksamhet, samtidigt som brandskyddet ska projekteras med de robusthetskrav som föreligger. Byggnaderna utgör så kallade Br0-byggnader och dimensioneras därmed helt analytiskt. Även i detta projekt är det en delutmaning att säkerställa att det ventilationstekniska brandskyddet kan lösas genom ”fläkt i drift” för att underlätta kommande underhållsarbete samt återkommande kostnader för byten av brandspjäll. Projektets omfattning ändras kontinuerligt vilket ställer höga krav på snabba besked i brandtekniska frågor och flexibilitet i lösningarna. Genom nära samarbete med samtliga konsultområden, beställaren och verksamheten kan vi föreslå hållbara och kostnadseffektiva lösningar som är anpassade utifrån verksamhetens behov samt med beaktande av kommande förvaltningsskede. Programskedet avslutades i februari 2014, systemhandlingar levererades under april 2017, och bygghandlingar för de olika byggnaderna har levererats löpande från december 2017 till juni 2019.

För tillfället är vi inne i produktionsskedet för byggnad 30 & 40, som byggs om, och Säkerhetspartner arbetar med att hjälpa till med brandskydd under byggtid vid ombyggnationerna.

Bild: Arkitema


Omfattning: 39 200 m2 lokalyta.

Entreprenadssumma: 2 500 Mkr.

Uppdragstid: 2014 – pågående

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial