Brandskyddsprojektering

Bioeconomy arena – Örnsköldsvik

Bioeconomy arena är RISE:s nya pilothall med testbäddanläggning för utveckling av nya kemiska produkter. Byggnaden är under byggnation under 2023 och belägen i Domsjö, Örnsköldsvik och kommer omfatta
2600 kvm. Stommen utgörs av en trästomme med en spektakulär träfasad. Tanken bakom är att byggnaden ska ha ett så lågt klimatavtryck som möjligt och kunna uppnå miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver. Projektet startade 2022 med en uppskattad entreprenadkostnad på cirka 146 miljoner kronor.

Under projekteringen har Säkerhetspartner använt sig av många  för att ta fram smarta och kostnadseffektiva brandskyddslösningar för den nya pilothallen. Ett exempel är att vi har låtit en brandvägg utgå och istället låtit brandteknisk avskiljning ske inom en skywalk. Detta har gjort att NCC och RISE har gjort rejäla kostnadsbesparingar och fått ett mer verksamhetsanpassat brandskydd och kunna lägga pengar på annat än just brandskydd.

Projektet förväntas stå klart år 2024.

 


Uppdragstid: 2022 – 2024
Kontaktperson: Marcus Sundberg
Omfattning: 2600 m2
Entreprenadsumma: 146 Mkr.

Illustration: Bioeconomy arena, Sweco

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial