Brandskyddsprojektering

PEAB –
Kv. Gladan, Gällivare

I centrala Gällivare pågår just nu en samhällsomvandling. PEAB håller på att bygga ett nytt kvarter bestående av en byggnad. Byggnaden kommer innehålla hyreslägenheter, parkeringsgarage och affärslokaler åt LKAB. PEAB är totalentreprenör för projektet och ska bygga 85 lägenheter med parkeringsgarage tillhörande lägenheterna, det tillkommer även ungefär 1200 kvadratmeter butiksyta i byggnadens bottenplan. Den totala byggnads arean uppgår till cirka 15 170 kvadratmeter.

Säkerhetspartner ansvarade i detta projekt att ta fram en bygghandling åt PEAB för hela kvarteret. I bygghandlingen framgick det flertalet analytiska dimensioneringar. Till exempel förlängda gångavstånd, analytisk verifiering av fläktar i drift men även analytisk dimensionering av garaget som medförde stora kostnadsbesparingar för PEAB vilket var väldigt uppskattat.

Projektets byggstart var i augusti 2022 och förväntas vara klart under hösten 2024.

 


Uppdragstid: 2022 – 2024
Kontaktperson: Marcus Sundberg
Omfattning: 15 170 kvadratmeter

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial