Brandskyddsprojektering

NCC –
Evidensia Djursjukhus, Malmö

Evidensia Djursjukhus i Malmö har växt och genomgått en om- och tillbyggnation, där redan innan tillbyggnationen 120 personer arbetade dygnet runt i skift, på ett av Sveriges största djursjukhus. För att få plats med toppmodern utrustning och utöka sin verksamhet, har projektet omfattats av dels en tillbyggnad på 1200 m2, som genomfördes 2019-2020, och därefter även en ombyggnad och renovering av befintliga lokaler om 650 m2, som stod klart 2021.

Säkerhetspartner har genom nära samarbete med hela projekteringsteamet hittat kostnadseffektiva och bra brandskyddslösningar för både om- och tillbyggnaden för Evidensia, som numera anses vara ett av Europas modernaste djursjukhus, nu när de färdigbyggda avdelningarna innefattar mer utrymme för både operation, vård och infektion.

Projektvärdet för totalentreprenaden, som genomfördes av NCC genom partnering med Djurab Svenska Djursjukhus AB, uppskattas till cirka 75 miljoner kronor.

 


Uppdragstid: 2019 – 2021

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial