Brandskyddsprojektering

Magnolia Bostad – Kv. Brygghuset,
Sundbyberg

Ursvik i Sundbyberg växer stadigt. Kvarteret Brygghuset med 380 lägenheter, garage, förskola och
publika verksamhetslokaler är ett av flera bostadsprojekt i området där Säkerhetspartner projekterar brandskyddet.

Säkerhetspartner har varit med från tidigt skede till färdiga bygghandlingar vilket gett goda förutsättningar att
hitta smarta och bra lösningar för trapphusutformningarna, fasader, tekniska system mm.

Kvarteret är under uppförande och Säkerhetspartner fungerar som en naturlig partner till entreprenören under
hela byggtiden för att minimera risker, missförstånd och byggfel under byggskedet. Genom att vara proaktiva,
lyhörda och agila under såväl projekterings- som byggskedet säkerställs både en säker byggnad och god projektekonomi.

 Kv. Brygghuset innefattar:
380 lägenheter, garage, förskola och verksamhetslokaler

Uppdragstid: 2020 – 2021

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial