Koncept Brandskydd

Göteborg Energi AB

Koncept Brandskydd

Göteborg Energi AB

Säkerhetspartner utgör stödjande funktion vid implementering av ledningssystem för brandskydd åt Göteborgs Energi.

Arbetet har omfattat utredning av företagets behov och anpassning av det organisatoriska och byggnadsrelaterade brandskyddsarbetet. Detta innefattar allt från riktlinjer och organisationsscheman till framtagande av underlag för det byggnadstekniska brandskyddet och verksamhetens systematiska brandskyddskontroller.

Ett komplett ledningssystem för brandskydd medför att man som företag och organisation har koll på sina brandskyddsfrågor och behov samt likriktar sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA) i alla processer.

 


Kontaktperson: Jonas Johansson

Göteborg Energi.
Foto: Emelie Asplund

 

Behöver ni stöttning för att få ordning på organisation och kontroller kopplat till brandskydd?
Kontakta då Jonas Johansson på 070 694 77 09.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial