Kartläggning Byggnad

Region Västmanland

Säkerhetspartner har inventerat och dokumenterat brandskyddet för en stor del av sjukhusbyggnaderna inom regionen. I arbetet har skriftlig dokumentation, ritningsunderlag och brandmodeller tagits fram för att utgöra underlag till för systematiska brandskyddskontroller och framtida ombyggnationer.

Befintliga brister i brandskyddet har även dokumenterats och kartlagts med åtgärdsförslag och åtgärdsprioritet för att möjliggöra planering av åtgärder utifrån bristernas omfattning och art.

 


Kontaktperson: Jonas Johansson

 

Har ni koll på ritningar och dokumentation för ert brandskydd?
Kontakta Jonas Johansson på 070 694 77 09.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial