Insats-/Utrymningsövning,
– Stockholms Läns sjukhusområde

Stockholms Läns sjukhusområde inom Region Stockholm bedriver vårdverksamhet för olika vårdbehov. Vid en brand i någon av dessa verksamheter krävs att rutiner och riktlinjer efterlevs så att påverkan på liv, hälsa och egendom begränsas så långt det är möjligt. En annan avgörande del är förutsättningarna för den kommunala räddningstjänsten att kunna genomföra en säker och effektiv insats i det akuta skedet.

Säkerhetspartner fick möjligheten att planera, förbereda och genomföra en kombinerad utrymnings- och insatsövning där verksamheten samt den kommunala räddningstjänsten medverkade. Totalt medverkade 150 personer i rollerna som observatörer, figuranter samt personal som övades.

Det var ett omfattande arbete med planering, samordning och förberedelser inför, under och efter övningstillfället.

Vi på Säkerhetspartner är stolta över att få hjälpa våra kunder att förbereda sig genom övning om olyckan skulle vara framme.

 

Kontakta gärna Filip Aronsson för mer information
filip.aronsson@sakerhetspartner.se
070 694 01 68

 


Uppdragstid: 2024
Kontaktperson: Filip Aronsson

 

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial