Brandskyddsprojektering & Förvaltning

Ny sodapanna & turbinbyggnad, Husum
– Metsä Board Sverige AB

 

Säkerhetspartner Norden AB har utfört den brandtekniska projekteringen som en del av projekt Ursus vid Metsä Boards investering i en ny sodapanna och turbin vid deras anläggning i Husum, en satsning på över tre miljarder kronor. Projektet är en del i Metsä Boards arbete mot en hållbar framtid.

Detta spännande projekt har gett Säkerhetspartner ansvaret till att ta fram brandskyddsstrategi och brandskyddsbeskrivningar för pannhus, turbinbyggnad och kontrollrumsbyggnad. Vi har dessutom utfört både förenklad och analytisk dimensionering, där den analytiska verifieringen genomfördes för att exempelvis kunna tillämpa flera plan i samma brandcell samt tillämpa större brandceller. Säkerhetspartner har dessutom upprättat insatsplaner och förvaltningshandlingar till Metsä Board, som nu har väldigt goda förutsättningar för att förvalta sitt brandskydd.

 


Uppdragstid: 2019 – 2024
Kontaktperson: Erik Isaksson
Omfattning: 20.500 kvm

Bild: Metsä Board – Husum.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial