Föreläggandehantering

Malmö stad

Föreläggandehantering

Malmö stad

Säkerhetspartner har utgjort stöd åt Malmö stad vid hantering av föreläggande från räddningstjänsten för deras fastigheter. I arbetet har åtgärderna utretts och en kostnadsnyttoanalys utförts för att bedöma skäligheten i om de ska åtgärdas enligt föreläggandet.

Säkerhetspartner fanns med i hela processen från överklagande och diskussioner med räddningstjänster samt när ärendet togs vidare till länsstyrelsen som delade räddningstjänstens linje. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten och ett ärende startade där diverse inlagor skickades mellan partnerna. I denna process tog Säkerhetspartner fram en alternativ lösning samt en analys som visade att utrymningssäkerheten var likvärdig med dagens nivå i Boverkets byggregler. Räddningstjänsten accepterade denna lösning och ärendet behövde inte prövas av förvaltningsrätten.

Som fastighetsägare är det ofta bra att ta in brandkonsult som utvärderar tjänsteanteckningar och förelägganden från myndigheten. Detta för att säkerställa att åtgärderna anpassas efter ett långsiktigt perspektiv för byggnadens framtidsplan och att åtgärdernas skälighet kontrolleras.


Kontaktperson: Jonas Johansson

 

 

 

 

 

Har ni fått föreläggande från räddningstjänsten?
Behöver du hjälp?

Kontakta då Jonas Johansson på 070 694 77 09.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial