Brandskyddsprojektering

Fastighets AB RAWI
Malmstranden Luleå

Brandskyddsprojektering

Fastighets AB RAWI – Malmstranden Luleå

”På Malmstranden bygger vi centrumnära lägenheter med utsikt över Skurholmsfjärden och med naturen runt knuten. Lägenheterna har stort ljusinsläpp tack vare de stora fönsterna och vackra vyer ut mot vattnet. Luleås nya bostadsområde andas nytänk med en känsla av arkitektonisk kvalitet med en spännande byggnads- och kvartersform.” – Fastighets AB RAWI.

Säkerhetspartner har fått förtroendet att ansvara för den brandtekniska projekteringen för nybyggnation av 5 flerbostadshus med 4–12 våningsplan där samtliga hus binds ihop via ett underjordiskt gemensamt garage i källarplan. Byggnationen på Malmstranden sker i tre etapper och etapp två beräknas vara klar för inflyttning under juni 2024.

Hus A och B byggs i ett första skede, Hus A är i 5 våningsplan med ett entresolplan för de översta lägenheterna och totalt 49 lägenheter, och Hus B är i 8 våningsplan med ett entresolplan för de översta lägenheterna och totalt 41 lägenheter och 1 gästrum. Huskropp C som kommer bli hela 12 våningsplan, och därmed det högsta av byggnaderna som kommer att förses med räddningshiss.

Brandskyddsprojektering utförs av sakkunnig brand SAK3 hos Säkerhetspartner som har tagit fram brandskyddsbeskrivning till bygglovshandling, systemhandling, programhandling, förfrågningsunderlag samt bygghandling för totalentreprenad.

 

Bild: Malmstranden, Fastighets AB RAWI


Uppdragstid: 2018 – pågående
Kontaktperson: Jonas Johansson
Omfattning: BTA ca 5000 kvm
Entreprenadssumma: Ca 500 mkr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial