Utbildning kopplat till risker med damm

Curiosum – Umeå Universitet

Säkerhetspartner har under en längre period arbetat med Umeå universitet där vi har varit inblandade i en mängd olika uppdrag. Ett av de senare uppdragen vi gjorde var att ge personal på Konstnärligt Campus en fördjupad kunskap och tydliggöra riskerna med dammande arbetsmoment, särskilt med fokus på explosionsrisker.

Uppdraget bestod i att utbilda verkstadspersonal inom Umeå universitet kopplat till risker med damm. Detta gjordes genom en utbildning under en halvdag som innefattade platsbesök på aktuella verkstäder, experiment med damm samt avslutades med ett förhör av deltagarna i form av ett quiz.

Utbildningen baserades på Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3) och förberedde deltagarna på hur en explosiv damm-atmosfär kan uppstå, hur man kan förebygga den och hur konsekvenserna för en eventuell explosion kan reduceras.

Säkerhetspartner är stolta över att kunna hjälpa till i kunskapsbyggandet kopplat till dammrisker.


Uppdragstid: 2022
Kontaktperson: Oskar Jonsson
Omfattning: Utbildning

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial