Tillstånd brandfarlig vara

Cirkle K – Sverige

Sedan 2019 har Säkerhetspartner och Circle K haft ett pågående samarbete där Säkerhetspartner hjälper till med underlag för tillståndsansökan för hantering av brandfarlig vara på bensinstationer runt om i landet. Inför varje tillståndsansökan för bemannade stationer har Säkerhetspartner genomfört ett platsbesök och en genomgång av anläggningen för att säkra att de krav som ställs genom Lagen om brandfarliga och explosiva varor uppfylls.

Mellan Kiruna i norr och Trelleborg i söder har sammanlagt över 100 riskutredningar tagits fram. I samspel med Circle K har processen för framtagning av riskutredningarna förädlats med tiden, allt för att underlätta för båda parter. Ett lyckat samarbete helt enkelt!


Uppdragstid: 2019 – Pågående

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial