Brandskyddsprojektering

By 120 Länken, Lycksele lasarett –
Region Västerbotten

Brandskyddsprojektering

By 120 Länken, Lycksele lasarett –
Region Västerbotten

Säkerhetspartner projekterar och besiktar tillbyggnad till Lycksele lasarett.

Byggnad 120 ”Länken” är Lycksele lasaretts tillbyggnad där bakgrunden är att lösa de tekniska begränsningar befintligt sjukhuskomplex har kopplat till lab, röntgen och teknik men också den flödesproblematik som finns. Tillbyggnaden väver således ihop flera behov i en lösning som binder ihop sjukhusets olika delar och skapar förutsättningar för effektivare vårdflöden.

Byggnaden omfattar 3200 m2 med stomme i betong. Projektet startade 2021 med en uppskattad entreprenadkostnad på cirka 146 miljoner kronor.

Under projekteringen har Säkerhetspartner nyttjat sin breda kompetens och många specialister för att ta fram smarta, flexibla och kostnadseffektiva lösningar för den nya tillbyggnaden. Exempelvis har strålningsberäkningar genomförts för tillbyggnaden gentemot kringliggande byggnadskomplex som påvisat att stora kostnadsbesparingar kopplat till brandklassade fönster kunnat genomföras. Ett annat exempel är att gångavstånd i tillbyggnaden analyserats i detalj för att kunna skapa en så flexibel och effektiv planlösning som möjligt.

 

 

 

 

Bild: Lycksele Lasarett, www.regionvasterbotten.se

 


Uppdragstid:  2021 – 2023
Kontaktperson: Daniel Andersson/Andreas Falegren
Omfattning: 3200 m2
Entreprenadssumma: 111 Mkr.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial