Brandskyddsprojektering

Borås stad/Skanska –
Fredriksborgskolan, Borås

 

Fredrikborgskolan är den första skolan som byggs på 28 år i Borås. Skolan kommer vara belägen i stadsdelen Gässlösa i södra Borås och skolbyggnaden kommer bestå av 13 000 kvadratmeter med en intilliggande idrottshall på cirka 2000 kvadratmeter. Skolan kommer att vara hemvist för ungefär 850 elever.

Säkerhetspartner har projekterat brandskyddet för Fredriksborgskolan. Vi har kontinuerligt deltagit och engagerat oss i möten med både Borås Stad och Skanska. Vi har även varit tillgängliga utanför mötesrummet för att snabbt kunna följa upp och ge sakkunniga svar på olika frågor som projektmedlemmarna har haft gällande projektet. Målet har varit att skapa ett tillförlitligt brandskydd där fokus varit på verksamheten. I projektet har analytisk dimensionering tillämpats och några av de lösningar som analytiskt verifierats är förlängda gångavstånd och att brandceller utförs större än 1250 kvadratmeter.

Projektet startade i september 2020 och förväntas stå klart hösten 2024.

 


Uppdragstid: 2020 – 2024
Kontaktperson: Stina Jonsson
Omfattning: 15 000 kvadratmeter

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial