Brandfarlig vara

Boliden Aitik – Gällivare

Säkerhetspartner har under en längre period arbetat med Boliden och Aitik-gruvan och där vi tillsammans assisterat med kravställningar kopplat till Boliden Aitiks hantering av brandfarlig vara.

Uppdraget har besått i att finna anpassade lösningar som skapar tydlighet i deras hantering av dessa produkter kopplade till krav ställda ”Lag om brandfarliga och explosiva varor”. Lösningarna gäller allt från mindre hantering t.ex. hantering av brandfarlig vara i skåp till centralgassystem samt större volymer kopplat till anläggningens dieseltankstationer. För att underlätta de återkommande kontrollerna av respektive hanteringsplats har kontrollpunkter tagits fram för att säkerställa att hanteringen sker på ett säkert sätt. Vidare har ett koncept arbetats fram för standardiserad lösning för skåp (kemikalieskåp, brandklassade skåp), ett koncept som gäller från nyttjaren av brandfarliga varan till inköpsavdelningen.

Uppdraget har bestått av ett antal delmoment bl.a. inventering av hanteringsplatser samt utredningar och stöd rörande dokumentation utifrån LBE. Exempel på sådan dokumentation där Säkerhetspartner har gett sitt stöd i är Riskutredningar, Explosionsskyddsdokumentation, Klassningsritningar samt Förebyggande underhållsmall kopplat till hanteringsplatser.

 

Bild: Aitik truck, Fotograf: Boliden


Uppdragstid: 2021 – Pågående
Kontaktperson: Marcus Sundberg
Omfattning: Hela siten, Boliden Aitik

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial