Brandskyddsprojektering

Akademiska Hus –
Humanisthuset, Umeå

Brandskyddsprojektering i samband med omfattande om– och tillbyggnation av Humanisthuset inom Campus Umeå.

Uppdraget innefattade brandteknisk projektering och löpande uppdrag som sakkunnig brand. Projektet har genomförts i två etapper där brandskyddsbeskrivningar med tillhörande brandskyddsritningar, kontrollplan brand, plan för brandskydd under byggtid med mera tagits fram i flera olika skeden och versioner.

Projektet avslutades med att relations- och förvaltningshandlingar för brandskydd uppdaterades.


Omfattning: > 10000 m2 lokalyta.

Entreprenadssumma: > 100 miljoner.

Verksamhetsklasser: VK 2B (Sammanhängande samlingslokal), VK 2A (hörsalar/utbildningslokaler), VK 1 funktionsytor och personalutrymmen.

Uppdragstid: 2013–2015

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial