Brandskyddsprojektering

Akademiska Hus –
Campus Albano campusområde Frescati Stockholm, ett helt nytt universitetsområde

På uppdrag av Akademiska hus utför Säkerhetspartner brandprojektering för nybyggnation av kontor och utbildningslokaler på Campus Albano.

Campus Albano är en ny stadsdel med universitetsbyggnader och bostäder. Byggnaderna kommer att bestå av både aktivitetsbaserade och traditionella kontors- och undervisningsmiljöer med hög flexibilitet som kan passa olika verksamheters behov. Byggnaderna är komplexa, är klassade som Br0-byggnader och dimensioneras därmed analytiskt. Uppdraget innefattar brandteknisk projektering och löpande uppdrag som sakkunnig brand.

Projektet arbetar mot miljöbyggnad Silver.

Projektet är pågående.


Campus Albano innefattar: Cirka 100 000 m2 universitetslokaler och omkring 1 000 studentbostäder.

Uppdragstid: 2016 – 2022

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial