Brandskyddsprojektering

Arctic Center of Energy Technology – Skellefteå

Under våren 2023 börjar byggnationen av ACE, Arctic Center of Energy Technology, på Campus i Skellefteå. ACE ska bli ett världsledande kompetenscenter för forskning, näringsliv och utbildning inom elektrifiering och smart industriell produktion. Byggnaden kommer att omfatta sju plan och på cirka 8000 kvm och kommer att uppfylla kraven för Certifiering Miljöbyggnad Guld 4.0 och NollCo2.

Projektet är idag i ett tidigt skede men Säkerhetspartner har tidigt anlitats av PEAB och Skellefteå kommun i detta samverkansprojekt. I projektet har vi deltagit i möten och diskussioner och har med vår sakkunnighet hittat lösningar som är både kostnadseffektiva, verksamhetsanpassat och förvaltningsbara. Projektet kommer innefatta användandet av analytisk dimensionering för att ta fram smarta lösningar.

Projektet har startats 2023 och förväntas så klart år 2025.

 


Uppdragstid: 2023 – 2025
Kontaktperson: Marcus Sundberg
Omfattning: 8000 m2

Bild: Arctic Center of Energy (ACE) – MAF Arkitektkontor

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial