Byggprojekt med Ordning och Reda:

Undvik Obehagliga Överraskningar

Har du någonsin upplevt att ditt byggprojekt drabbats av oväntade komplikationer och kostnader? Du är inte ensam. Många projekt lider av bristfälliga underlag, ofullständiga platsbesök och bristande inventeringar. Det är hög tid att ta kontroll och undvika obehagliga överraskningar.

 

Dåliga underlag och frånvaron av detaljerade inventeringar

I många fall leder dåliga förvaltningsunderlag samt bristande inventeringar till onödiga kostnader och förseningar. Vi ser ofta hur dessa faktorer kan påverka projektets framsteg negativt. Att investera tid och resurser i förvaltningshandlingar och uppdaterat ritningsunderlag samt noggranna platsbesök och inventeringar kan vara avgörande för att undvika överraskningar längre fram.

Fastighetsägarens roll i att minimera risker

Vidare är det tydligt att fastighetsägare ofta saknar de nödvändiga styrande handlingarna och riktlinjerna för hur deras byggnader ska utformas. Utöver myndighetskrav behövs tydliga direktiv för särskilda lösningar, som till exempel hur en röklucka bör fungera. Ex. ställer BBR enbart krav på att rökluckan ska öppna vid strömbortfall. Inträffar detta fredag kväll när alla gått hem för helgen och det regnar möts man ofta av en vattenskada. Styr du som fastighetsägare istället att rökluckan ska vara motordriven undviker du detta och samtidigt underlättar driften för driftteknikerna som inte behöver upp på taket och stänga rökluckan vid egenkontroll.

Brandkonsulten i projektet upplyser givetvis om dessa typer av lösningar men att själv ta befälet över detta som fastighetsägare är det långsiktigt bästa. Att ha klara riktlinjer för hur dina byggnader ska projekteras där behov av likriktning och systematik bör finnas hjälper inte bara till att minimera risker utan skapar även en smidigare och effektivare byggprocess.

 

Systematisk och strukturerad hantering för ekonomisk vinning

Det finns en betydande potential att spara pengar genom att införa mer systematiska och strukturerade processer i ditt byggprojekt. Genom att investera i ordentliga underlag, genomförda platsbesök och klara riktlinjer kan du undvika kostsamma överraskningar och säkerställa en smidigare byggprocess.

Vi hjälper dig med att ta fram riktlinjer samt sätta ramverket för vilka handlingar som är lämpliga att ta fram för befintligt bestånd. Låt oss tillsammans skapa en mer effektiv och framgångsrik byggmiljö där vi ökar brandsäkerheten i era byggnader och samtidigt sparar pengar.

 

>>  Läs mer om våra projekteringstjänster 

Vill du komma igång med smidigare planering? Kontakta mig.

Samuel Larsson,

Affärsområdeschef PBL, Brandingenjör,
Kvalitets- och Miljöansvarig, Certifierad
sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 669 77 99
samuel.larsson@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial