PROJEKTERING

Möjligheternas byggregler

Möjligheternas byggregler börjar gälla den 1 juli 2025

Om allt går som planerat börjar Möjligheternas byggregler gälla den 1 juli 2025, med en övergångsperiod på ett år. För att vara väl förberedda inför denna förändring har Kunskapsorganisationen på Säkerhetspartner varit engagerade i både remissen och extraremissen av brand och säkerhetskapitlen. En av förändringarna är att reglerna kring analytisk dimensionering (BBRAD 3) kommer att övergå från Boverket till Svenska institutet för standarder. Även här har vi bidragit med remissvar.

Denna förändring, tillsammans med införandet av Möjligheternas byggregler, öppnar upp för nya förutsättningar vid projektering, särskilt när det gäller komplexa byggnader och verksamheter. Under hösten kommer vi att förbereda oss ytterligare för att vara helt redo när de nya reglerna träder i kraft. Detta gör att vi kan fortsätta erbjuda våra kunder de bästa möjliga förutsättningarna inom den nya regelstrukturen.

 

Läs mer om våra tjänster >>

Kontakta oss

Vill ni veta mer? – Vi hjälper er gärna!
Kontakta mig!

 

 

 

Malin Hanson,
Kunskapsledare,
Brand- och civ.ing. Riskhantering,
Certifierad sakkunnig brandskydd SAK 3

+46 70 694 77 60
malin.hanson@sakerhetspartner.se

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial