Marcus Sundberg

 

LULEÅ • Brandingenjör, Lokalt marknadsansvarig BoE
och BEX & KEMSÄK

 


 

Kort om mig.

Har varit verksam som brandingenjör sedan 2008, tjänsterna har varierat över tid genom anställning på räddningstjänst, olika brandkonsultföretag och sedan våren 2018 har jag arbetat med Säkerhetspartner.

Tjänsten på Säkerhetspartner är som uppdragsansvarig brandingenjör inom områdena PBL/BBR samt ATEX-direktiven/LBE. Uppdragen inom det brandtekniska produktområdet har varierat under åren från stora nybyggnationer till mindre lokalanpassningar. Inom affärsområdet brandfarlig vara utgör jag företagets samordnade funktion där vi arbetar sida vid sida med kunder i deras hantering av brandfarlig vätska och gas. Erfarenheterna kommer bl.a. från tillståndshantering, riskutredningar enligt LBE, explosionsskyddsdokumentation samt tändkälleanalyser.

Jobbet varvas med en aktiv fritid, diverse aktiviteter med familjen och en stor portion snickarglädje.

 

+46 70 694 77 24
marcus.sundberg@sakerhetspartner.se


 

Har du träffat alla på Säkerhetspartner?

Möt resten av vårt team!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial