Marcus Sundberg

 

LULEÅ • Brandingenjör, Marknadsansvarig Norr – Bostadsutvecklare och Entreprenör
samt Brandfarlig verksamhet och Kemikaliesäkerhet

 


 

Kort om mig.

Har varit verksam som brandingenjör sedan 2008, tjänsterna har varierat över tid genom anställning på räddningstjänst, olika brandkonsultföretag och sedan våren 2018 har jag arbetat hos Säkerhetspartner.

Tjänsten på Säkerhetspartner är som Marknadsansvarig där uppgiften är att skapa nya kontaktvägar samt bibehålla befintliga samarbetspartners inom nedan områden.

Utöver ovan består tjänsten som uppdragsansvarig brandingenjör inom områdena PBL/BBR samt ATEX-direktivet/LBE. Uppdragen inom det brandtekniska affärsområdet PBL/projektering har varierat under åren från stora nybyggnationer till mindre lokalanpassningar. Här drivs jag av att hitta kostnadseffektiva lösningar som håller över tid.

Inom affärsområdet Brandfarlig o explosiv verksamhet samt Kemikaliesäkerhet arbetar jag sida vid sida med våra kunder i deras hantering av brandfarlig vätska och gas samt damm. Erfarenheterna kommer bl.a. från tillståndshantering, riskutredningar enligt LBE, explosionsskyddsdokumentation samt tändkälleanalyser.

Jobbet varvas med en aktiv fritid, diverse aktiviteter med familjen och en stor portion snickarglädje.

+46 70 694 77 24
marcus.sundberg@sakerhetspartner.se


 

Har du träffat alla på Säkerhetspartner?

Möt resten av vårt team!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial