ARTIKEL

Möt Marcus vår brandingenjör i Luleå

Marcus har arbetat som brandingenjör sedan 2008. Tjänsterna har varierat över tid med anställning på räddningstjänst samt olika brandkonsultföretag av varierande storlek och sedan våren 2018 har Marcus arbetat hos oss på Säkerhetspartner. Ta del av Marcus beskrivning av jobbet och Marcus främsta skäl till att välja Säkerhetspartner som arbetsgivare.Vad gör du på Säkerhetspartner?

Jag jobbar som senior uppdragsansvarig inom områdena PBL/BBR samt ATEX-direktiven/LBE. Uppdragen inom det brandtekniska produktområdet PBL är mycket varierande och är allt från mindre lokalanpassningar till stora nybyggnationer. Inom affärsenheten brandfarlig och explosiv verksamhet utgör jag en del av företagets specialister där arbetsuppgifterna är att driva uppdragen sida vid sida med våra beställare i deras hantering av bland annat brandfarlig vätska/gas och damm.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Dagarna är väldigt varierande och det beror mycket på vilka projekt som är aktiva. Morgonen startar alltid upp med samtal i korridoren med kollegorna för att sedan landa vid datorn och arbeta med inkomna frågeställningar. Arbetsuppgifterna utreds och löses tillsammans med kollegorna, antingen genom att samtala med dem på kontoret eller digitalt via Teams. När det är dags för förmiddagsfika träffas vi och tar en macka och kaffe, samtalen avlöser varandra och skrattet är alltid nära. Dagarna fylls med möten och samtal med kunder samt interna avstämningar för att designa fram rätt lösning på beställarnas frågeställningar. Vissa dagar sker platsbesök på något spännande projekt som är i uppstart eller under uppbyggnad.


 

”… arbetsuppgifterna är utmanande och jag är stolt över det vi levererar till våra kunder.”

 


 

Varför väljer du Säkerhetspartner?

Det är ett pussel av många olika delar. Jag trivs jättebra att jobba här. Ibland kan det vara svårt att konkretisera vad som gör det så bra men vi har riktigt fin sammanhållning, arbetsuppgifterna är roliga och utmanande, jag är stolt över det vi levererar till kunderna samt att jag har stor flexibilitet och förtroende i mitt arbete. Om jag ska välja ut topp fem så blir det nog följande:

1 – En jordnära organisation med familjär kultur
Jag gillar att det är ett mellanstort bolag som är ägarlett. I branschen finns riktigt stora bolag och det pågår mycket uppköp vilket kan tvätta bort den personliga känslan i bolagen. Här på Säkerhetspartner blir medarbetare sedda och hörda och du kan ringa vem som helst i en fråga. Jag ringer exempelvis vår VD ibland för att prata lösningar i olika projekt. Det är en platt organisation och våra kontorschefer har både mandat och kompetens att fatta beslut så att arbetet kan fortsätta rulla. Vi möter våra kunder med ett lag av kompetenta medarbetare vilket gör att du alltid har en kollega att rådfråga och att konsultyrket inte alls är ensamt som många kanske tror.

 2 – Analytisk dimensionering
Vi levererar väldigt bra produkter och tänker nytt vilket gynnar våra kunder. När vi projekterar utgår vi från förenklad dimensionering, men vi landar ofta i det analytiska angreppssättet. När vi använder oss av analytisk dimensionering så skapas ett mervärde hos kunden genom att vi finner nya och smarta lösningar. Vi utmanar regelverket för att finna lösningar som är bättre för kunderna med minst lika bra säkerhet. I vår organisation finns en grym vilja att hjälpa och komma fram till bra lösningar. Jag gillar det. Det blir både utmanande och roligt samtidigt som vi verkligen kan vara nöjda med det vi levererar.

3 – Valfrihet
Hos oss arbetar några hemma på heltid, några på kontoret på heltid medan andra gör det som passar bäst för dagen. Några kollegor har också bytt kontor för att de har velat prova på att bo någon annanstans och då har det funnits möjlighet att byta ort inom Säkerhetspartner. Här strävar vi efter balans, men visst för de som verkligen vill jobba mycket finns det jobb. Det är upp till var och en att landa in vad som fungerar för dem. För mig är det viktigt med valfrihet och att kunna påverka min arbetstid så att det passar min aktiva fritid.

4 – Fredagsfika varje dag
Ja, på Luleåkontoret kör vi gemensamt fika varje dag, men det jag egentligen vill lyfta är gemenskapen och att företaget verkligen jobbar för att skapa sammanhållning. Det gäller inte bara på respektive kontor utan det gäller för hela företaget. Vi, hela bolaget träffas och umgås två gånger per år vilket bibehåller den familjära känslan vilket underlättar kontakter mellan kontoren, framför allt för nyanställda.

5 – Kom och jobba digitalt med oss
Man kan tänka att de stora bolagen ska vara de som ligger främst vad gäller digitala arbetssätt men här på Säkerhetspartner verkar det alltid ha funnits ett intresse att finna smarta digitala arbetssätt och vi har personer som kan knacka kod. Det kan vara små saker som jag uppskattar i detta, exempelvis att vi har ett riktigt bra system med bra struktur som underlättar arbetet och att du kommer åt allt i mobilen/iPaden. Vi har även en digital plattform för brandskyddsbeskrivningar vilket betyder att vi inte behöver sitta och rensa stora word-mallar. Denna plattform gör oss unika på marknaden. Sen har vi en app som ger oss tillgång till alla brandritningar och kontrollunderlag som vi behöver för att kunna utföra inventeringar och registerna dem direkt i iPaden. Jag tycker vi har kommit mycket långt i att hitta smartare arbetssätt och skippa onödig administration och dessutom jobbar vi hela tiden för att förbättra våra arbetssätt.

Vi drivs av att bli bättre.

 


 

Funderingar och frågor? Kontakta gärna mig

MARCUS SUNDBERG,
Brandingenjör, Marknadsansvarig Norr –
Bostadsutvecklare och Entreprenör samt
Brandfarlig verksamhet och Kemikaliesäkerhet

+46 70 694 77 24
marcus.sundberg@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial