Intervju med Andreas Hägg

Nytt år och ny ledare – Andreas Hägg – för enheten ”Bostadsutvecklare och Entreprenör”! Säkerhetspartner är i en expansiv fas och arbetet med ämnesorienterade affärsenheter byggs på, varvid rollen som affärsenhetsansvarig nu axlas av Andreas Hägg, som har lång erfarenhet från att arbeta med just kunder inom detta segment. Här nedan ger Andreas sina svar på frågor kopplat till affärsenheten som går under det förkortade namnet BoE, för Bostadsutvecklare och Entreprenör.

 

Vad har du för tidigare erfarenheter med att arbeta med just bostadsutvecklare och entreprenörer?

Andreas: Med en mångårig bakgrund från en av Sveriges största byggnadsentreprenadföretag besitter jag en gedigen kunskap att veta vad som är viktigt i en entreprenadverksamhet. Att historiskt ha arbetat med vitt skilda frågeställningar såsom eftermarknad, garantiärenden och givetvis brandprojektering gör att man får en insyn i vilken komplexitet som finns i just en byggentreprenad.

 

 

Vad tycker du ska bli mest spännande med att leda affärsgruppen BoE?

Andreas: Att få vara en del av Säkerhetspartner där vi har en bred kunskap och där vi drar nytta och lärdom av varandra mellan våra affärsenheter, som mycket väl kan bli aktuellt i projekt till entreprenörer och bostadsutvecklare. Exempel på detta är vår affärsenhet brandfarlig och explosiv verksamhet & kemikaliesäkerhet.

Vidare ser jag väldigt mycket fram emot att få leda en satsning som vi hoppas ska växa och bli till en självklar samarbetspartner för entreprenörer och bostadsutvecklare, stora som små!

Varför tycker du att entreprenörer och bostadsutvecklare ska kontakta Säkerhetspartner?

Andreas: För att vi har en god inblick i just hur entreprenader fungerar och vad som efterfrågas i dessa avseende brandprojektering. Dessa kunskaper vet jag är värdefulla hos våra kunder som söker kostnadseffektiva och många gånger smarta lösningar. De kunskaper jag själv besitter kring byggnadstekniskt brandskydd är högt värderade och i detta arbete ges stora möjligheter till kostnadsbesparingar i projekt.

Kontakta Andreas, så svarar han på dina frågor och funderingar.

 

 

Andreas Hägg,
Affärsenhetsansvarig
Bostadsutvecklare och Entreprenör

+46 70 694 70 32
andreas.hagg@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial