Affärsenhet – Brandfarlig och explosiv verksamhet samt Kemikaliesäkerhet!

Vi har jobbat med brandfarlig och explosiv verksamhet i många år och breddar nu produktutbudet med kemikaliesäkerhet för att hjälpa våra kunder utifrån ett helhetsperspektiv. Vi anstränger oss lite hårdare för att förstå utmaningarna och möjligheterna i din verksamhet. Genom att ha en egen affärsenhet med kunden i fokus får vi ännu bättre förutsättningar att hjälpa just er med anpassade lösningar som skapar trygg och säker hantering av exempelvis brandfarlig vara.

 

” Det ska vara lätt att göra rätt! ”

 

Hanterar du brandfarlig vara, kemikalier eller genererar din verksamhet risk för dammexplosion?

Vårt sätt att arbeta med riskhantering bygger på grundprincipen att vi levererar lösningar som är effektiva, förvaltningsbara och verksamhetsanpassade. Det ska vara lätt att göra rätt för våra kunder! Vi hittar lösningar som är optimerade utifrån de önskemål som kunden har oavsett om det handlar om egna kravställningar och ambitioner eller att säkerställa lagefterlevnad för hanteringen. Detta gör vi utan att tumma på säkerheten och tryggheten!

Affärsenheten leds av Oskar Jonsson. Med sig har han ett kompetent och driftigt team med olika specialistkompetens som kan hjälpa till med just din frågeställning. Kontakta gärna Oskar så berättar han mer om hur vi kan hjälpa just dig med dina frågor och utmaningar.

 

Läs mer om vår Affärsenhet –
Brandfarlig och explosiv verksamhet samt Kemikaliesäkerhet >

Oskar Jonsson,
Affärsenhetsansvarig BEX & KEMSÄK,
Brandingenjör, Certifierad sakkunnig brandskydd, SAK 3

 

+46 70 694 01 39
oskar.jonsson@sakerhetspartner.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial